เมนูหลัก
โครงการพิเศษ
ผลงานนักเรียน
วัน จันทร์ ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ปี พุทธศักราช ที่ ๒๕๕๙
BSPWIT MODEL
จัดซื้อจัดจ้าง
๙ ตุลาคม ๒๕๕๘
“ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาหน้าหอประชุม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์”

ข่าวสารและกิจกรรมของโรงเรียน
๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘
“กิจกรรมงานนิทรรศการวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี ๒๕๕๘”
๑. นิทรรศการห้องสมุดมีชีวิต “วันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี ๒๕๕๘
๒. ผู้บริหารและคณะครู ในพิธีเปิดนิทรรศการ “วันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี ๒๕๕๘” เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
๓. การแสดงหนังตะลุงโดยนักเรียนชั้น ม.๓
๔. กิจกรรมการแสดงละครวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้น ม.๖
๕. กิจกรรมตอบปัญหาวิทยาศาสตร์
๖. แข่งเครื่องบินพลังยางและจรวดขวดน้ำ
๗. การแสดงผลงานนักเรียน
   
   
   
     
     
BSPWIT-DIRECTOR
ผู้อำนวยการ
นายบุญชัย อังสวัสดิ์
E-OFFICE
กองทุนสหวิริยาสัมพันธ์
เว็บการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
สน.กค.และบุคลากรทางการศึกษา
หนึ่งอำเภอ
หนึ่งโรงเรียนในฝัน
สคูลเน็ต
สสวท
สวทช
บ้านไทยกู๊ดวิว
สำนักงานพื้นที่ ปข 1
คุณครูดอทคอม
วิชาการดอทคอม
โฮมเพจ ด.เด็ก
กระดานดำ ออนไลน์
ศูนย์พัฒนา
การเรียนการสอน
BSP-GRAPHIC FORUM
BSP-Pro/DESKTOP