หน้าแรก      ผลงานครู ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซท์โรงเรียนบางสะพานวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต10

ข้อมูลโรงเรียน
ฝ่ายบริหารโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้

เว็บไซต์สื่อการเรียนการสอน
ติดต่อโรงเรียน

    บทเรียนออนไลน์การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี นายสรยุทธ สนธิ เข้าชม    
    เว็บไซต์ออนไลน์วิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาวเบญจมาศ รัตน์พิทักษ์ เข้าชม    
             
             
             
             
             
             

 

 


ผู้อำนวยการโรงเรียน

BSPWIT MODEL
วีดีโอแนะนำโรงเรียน

 

image

 

image

 

image

 

image

 

image