หน้าแรก     ประกาศจจัดซื้อจัดจ้าง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซท์โรงเรียนบางสะพานวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต10

ข้อมูลโรงเรียน
ฝ่ายบริหารโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้

เว็บไซต์สื่อการเรียนการสอน
ติดต่อโรงเรียน

    ประกาศโรงเรียนบางสะพานวิทยา เรื่อง ประกวดราคาเช่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับ การจัดการเรียน การสอนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดาวน์โหลดไฟล์    
    ประกาศโรงเรียนบางสะพานวิทยา เรื่อง การประกวดราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบการ และสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดไฟล์    
    ประกาศโรงเรียนบางสะพานวิทยา เรื่องสอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ดาวน์โหลดไฟล์    
    ประกาศโรงเรียนบางสะพานวิทยา เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 และส้วมนักเรียนหญิง 6ที่/49 ดาวน์โหลดไฟล์    
    ประกาศโรงเรียนบางสะพานวิทยา เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนทาสี 216ล ดาวน์โหลดไฟล์    
             
             
             
             
             
             

 

 


ผู้อำนวยการโรงเรียน

BSPWIT MODEL
วีดีโอแนะนำโรงเรียน

 

image

 

image

 

image

 

image

 

image