ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
06 พ.ย. 62 ถึง 08 พ.ย. 62 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) [กลุ่ม สพม.ประจวบคีรีขันธ์ 1]
โรงเรียนบางสะพานวิทยา
21 ต.ค. 62 เปิดภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2562
04 ต.ค. 62 ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
23 ก.ย. 62 ถึง 27 ก.ย. 62 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562