หน้าแรก     เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซท์โรงเรียนบางสะพานวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต10

ข้อมูลโรงเรียน
ฝ่ายบริหารโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้

เว็บไซต์สื่อการเรียนการสอน
ติดต่อโรงเรียน

อัตลักษณ์ ของโรงเรียนบางสะพานวิทยา
   สะอาดกาย ใจ
  Clean body, Good mind 
   
เอกลักษณ์ ของโรงเรียนบางสะพานวิทยา
   ยิ้ม ไหว้ ทักทายกัน
  Smile, Respect, Greeting 
   

 


ผู้อำนวยการโรงเรียน

BSPWIT MODEL
วีดีโอแนะนำโรงเรียน

 

image

 

image

 

image

 

image

 

image