หน้าแรก     สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซท์โรงเรียนบางสะพานวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต10

ข้อมูลโรงเรียน
ฝ่ายบริหารโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้

เว็บไซต์สื่อการเรียนการสอน
ติดต่อโรงเรียน

สัญลักษณ์โรงเรียน รูปธรรมจักรอยู่เหนือพานทอง
อักษรย่อ   บ.ว.
สีประจำโรงเรียน   เขียว – เหลือง
เขียว หมายถึง ความสงบเย็น สดชื่น ความงามและการพัฒนา
เหลือง หมายถึง สีแห่งปัญญาและแสงธรรม
ปรัชญาโรงเรียน   นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา (แสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญาไม่มี)
คำขวัญ   โรงเรียนตระการตา วิชาการเด่น เน้นกิจกรรม คุณธรรมเป็นเลิศ

 


ผู้อำนวยการโรงเรียน

BSPWIT MODEL
วีดีโอแนะนำโรงเรียน

 

image

 

image

 

image

 

image

 

image