หน้าแรก     ข้อมูลนักเรียน ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซท์โรงเรียนบางสะพานวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต10

ข้อมูลโรงเรียน
ฝ่ายบริหารโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้

เว็บไซต์สื่อการเรียนการสอน
ติดต่อโรงเรียน

นักเรียน ชาย หญิง รวม จำนวนห้อง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
202
252
454
10
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
162
221
383
10
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
141
189
330
10
รวมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
505
662
1,167
30
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
66
147
213
6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
73
137
210
6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
70
170
240
6
รวมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
209
454
663
18
รวมนักเรียนทั้งหมด
714
1,116
1,830
48

 

 


ผู้อำนวยการโรงเรียน

BSPWIT MODEL
วีดีโอแนะนำโรงเรียน

 

image

 

image

 

image

 

image

 

image