หน้าแรก     วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญา ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซท์โรงเรียนบางสะพานวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต10

ข้อมูลโรงเรียน
ฝ่ายบริหารโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้

เว็บไซต์สื่อการเรียนการสอน
ติดต่อโรงเรียน

 

วิสัยทัศน์ของโรงเรียนบางสะพานวิทยา ปีพ.ศ. 2560 -2563
   "ความรู้คู่คุณธรรม นำสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานหลักคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
   
  Vision of Bangsaphanwittaya School during 2017 – 2020
Virtue Knowledge to World – Class Standard based on
Sufficiency Economy Philosophy.
   


ผู้อำนวยการโรงเรียน

BSPWIT MODEL
วีดีโอแนะนำโรงเรียน

 

image

 

image

 

image

 

image

 

image