หน้าแรก     กลุ่มสาระฯศิลปะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซท์โรงเรียนบางสะพานวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต10

ข้อมูลโรงเรียน
ฝ่ายบริหารโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้

เว็บไซต์สื่อการเรียนการสอน
ติดต่อโรงเรียน

บุคลากรในกลุ่มการเรียนรู้ศิลปะ

     

นายสมยศ เรืองเนตร์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระ
     
             
 

นายชูศักดิ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
ครู คศ.3
 

นางรจนา ทิพยอักษร
ครู คศ.2
 

นายวัลลภ แก้วกำเนิด
ครู คศ.1
 
             
 

นางสาวฐาวรดา วิเชียรฉาย
ครูผู้ช่วย
 

นายภาณุมาศ รัตนพิทักษ์
ครูผู้ช่วย
 

นางฐิติชยา วันหวัง
พนักงานราชการ
 
             
 

นายสรวิชญ์ แสนสุด
ครูผู้ช่วย
         

 

 


ผู้อำนวยการโรงเรียน

BSPWIT MODEL
วีดีโอแนะนำโรงเรียน

 

image

 

image

 

image

 

image

 

image