หน้าแรก     กลุ่มครูแนะแนว ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซท์โรงเรียนบางสะพานวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต10

ข้อมูลโรงเรียน
ฝ่ายบริหารโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้

เว็บไซต์สื่อการเรียนการสอน
ติดต่อโรงเรียน

บุคลากรในกลุ่มครูแนะแนว

     

นางสาวณัชฏ์ฑิฌาวดี พรหมพรรณ
ครู ค.ศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระ
     
             
 
 

นางสาววรศมล สุรนิตย์
ครูผู้ช่วย
 
 
             

 


ผู้อำนวยการโรงเรียน

BSPWIT MODEL
วีดีโอแนะนำโรงเรียน

 

image

 

image

 

image

 

image

 

image