หน้าแรก     กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซท์โรงเรียนบางสะพานวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต10

ข้อมูลโรงเรียน
ฝ่ายบริหารโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้

เว็บไซต์สื่อการเรียนการสอน
ติดต่อโรงเรียน

บุคลากรในกลุ่มการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

     

นางรุ่งรตี เทพนม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระ
     
             
 

นายประวิทย์ รีพล
ครู คศ.2
 

นายสรยุทธ สนธิ
ครู คศ.2
 

นายกิจจา กิจหงวน
ครู คศ.1
 
             
 

นายเอกพงศ์ บรรพบุตร
ครู คศ.1
 

นายอภิสิทธิ์ นุ้ยคง
ครู คศ.1
 

นางสาวมลิวัลย์ ถึงเสียบญวน
ครูผู้ช่วย
 
             
 

นางสาวณัฐนันท์ เล็กมาก
ครูผู้ช่วย
 

นางสาวกริชนาฎ สมพงษ์
ครูผู้ช่วย
 

นายวิริยะ มาสวัสดิ์
ครูผู้ช่วย
 
             
 

นายจักรพงษ์ กิตติพงศ์ธนกิจ
ครูผู้ช่วย
 

นางสาวสุทธาภา พรมสะอาด
ครูผู้ช่วย
 

นางสาวบุหลัน โต๊ะขวัญ
ครูผู้ช่วย
 
             
 

นายเกริกฤทธิ์ วงศ์เติม
ครูผู้ช่วย
 

นางสาวณัฐนันท์ ทองแดง
ครูผู้ช่วย
 

นางสาวนวพร วัฒนศฤงคาร
ครูผู้ช่วย
 

 

 


ผู้อำนวยการโรงเรียน

BSPWIT MODEL
วีดีโอแนะนำโรงเรียน

 

image

 

image

 

image

 

image

 

image