หน้าแรก     กลุ่มสาระฯสุขศึกษาพลศึกษา ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซท์โรงเรียนบางสะพานวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต10

ข้อมูลโรงเรียน
ฝ่ายบริหารโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้

เว็บไซต์สื่อการเรียนการสอน
ติดต่อโรงเรียน

บุคลากรในกลุ่มการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา

     

นายเฉลิม ทองแดงห่วง
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระ
     
             
 

นายชัชวาล พูลสวัสดิ์
ครูผู้ช่วย
 

นายอนุพงศ์ สุริฉาย
ครูผู้ช่วย
 

นายธีรวุฒิ แกละบังทอง
ครูผู้ช่วย
 
             
 

นางสาวเอมวิกา เพชรทอง
ครูสอนพิเศษ
         

 

 


ผู้อำนวยการโรงเรียน

BSPWIT MODEL
วีดีโอแนะนำโรงเรียน

 

image

 

image

 

image

 

image

 

image