หน้าแรก     กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซท์โรงเรียนบางสะพานวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต10

ข้อมูลโรงเรียน
ฝ่ายบริหารโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้

เว็บไซต์สื่อการเรียนการสอน
ติดต่อโรงเรียน

บุคลากรในกลุ่มการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

     

นางสาวจินตนา ศรีเหรา
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระ
     
             
 

นางสาวทิพาภรณ์ ทวีศักดิ์สมบูรณ์
ครู คศ.3
 

นางนิตยา สุวรรณหงส์
ครู คศ.3
 

นายเดชา ปานอ้น
ครู คศ.2
 
             
 

นางสาวเบญจมาศ รัตน์พิทักษ์
ครู คศ.1
 

นางสาวสุนารี ก๋าแก่น
ครูผู้ช่วย
 

นางสาวปรวรรณ สอนเพ็ง
ครูผู้ช่วย
 
             
 

นางสาวอำภา คงกระพันธ์
ครูผู้ช่วย
 

นางสาววิมลมาส อุดมสินธ์
ครูผู้ช่วย
 

นางสาวนันทวี พูนจารุวัฒน์
ครูผู้ช่วย
 
             
 

นางสาวชลธิชา เทียนชัย
ครูผู้ช่วย
 

นางสาวสุณิสา สุวรรณเกิด
ครูผู้ช่วย
     
             
             

 


ผู้อำนวยการโรงเรียน

BSPWIT MODEL
วีดีโอแนะนำโรงเรียน

 

image

 

image

 

image

 

image

 

image