หน้าแรก     กลุ่มสาระฯภาษาไทย ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซท์โรงเรียนบางสะพานวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต10

ข้อมูลโรงเรียน
ฝ่ายบริหารโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้

เว็บไซต์สื่อการเรียนการสอน
ติดต่อโรงเรียน

บุคลากรในกลุ่มการเรียนรู้ภาษาไทย

     

นางปาริชาติ ยกย่อ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระ
     
             
 

นางกรวรรณ คล่องยุทธ์
ครู คศ.3
 

นางสิริลักษณ์ บุญเลิศ
ครู คศ.2
 

นางสาวจรรยงค์ บุญชัน
ครู คศ.2
 
             
 

นายรัตนศักดิ์ ก้อนเพชร
ครู คศ.2
 

นางสาวบำเพ็ญ ขาวสง่า
ครู คศ.2
 

นางชุติมา อังกุลดี
ครู คศ.2
 
             
 

นางสาวฉัตรฤดี กุมพิมล
ครูผู้ช่วย
 

นางสาวณรัก ดิษยธนางกูร
ครูผู้ช่วย
 

นางสาวสุวรรณา ส่งเพชร
ครูผู้ช่วย
 
             
 

นายจักรกฤษณ์ บัวลอย
ครูผู้ช่วย
         

 


ผู้อำนวยการโรงเรียน

BSPWIT MODEL
วีดีโอแนะนำโรงเรียน

 

image

 

image

 

image

 

image

 

image