หน้าแรก     กลุ่มงานแผนงานและประกันคุณภาพ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซท์โรงเรียนบางสะพานวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต10

ข้อมูลโรงเรียน
ฝ่ายบริหารโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้

เว็บไซต์สื่อการเรียนการสอน
ติดต่อโรงเรียน


นายกิจจา กิจหงวน หัวหน้ากลุ่มงาน

1. การวางแผนพัฒนาโรงเรียน

2. การจัดองค์กร

3. การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

4. การจัดระบบการประกันคุณภาพ ภายใน

5. การคำนวณต้นทุนผลผลิต

6. การควบคุมภายใน

7. การประเมินผลการดำเนินงานแผน และประกันคุณภาพ

 


ผู้อำนวยการโรงเรียน

BSPWIT MODEL
วีดีโอแนะนำโรงเรียน

 

image

 

image

 

image

 

image

 

image