หน้าแรก     กลุ่มงานการเงินและพัสดุ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซท์โรงเรียนบางสะพานวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต10

ข้อมูลโรงเรียน
ฝ่ายบริหารโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้

เว็บไซต์สื่อการเรียนการสอน
ติดต่อโรงเรียน


นางเปรมใจ แสงชาตรี หัวหน้ากลุ่มงาน

1. การบริหารการเงิน

2. การบริหารการเงินและบัญชี

3. การบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์

4. การประเมินผลการดำเนินงานการเงิน และพัสดุ

 


ผู้อำนวยการโรงเรียน

BSPWIT MODEL
วีดีโอแนะนำโรงเรียน

 

image

 

image

 

image

 

image

 

image