หน้าแรก     กลุ่มงานธุรการ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซท์โรงเรียนบางสะพานวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต10

ข้อมูลโรงเรียน
ฝ่ายบริหารโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้

เว็บไซต์สื่อการเรียนการสอน
ติดต่อโรงเรียนนางสาวจรรยงค์ บุญซัน หัวหน้ากลุ่มงาน

1. การวางแผนงานธุรการ

2. การบริหารงานธุรการ

3. การบริหารงานสารบรรณ

4. การประเมินผลการดำเนินงานธุรการ

5. งานยานพาหนะ

6. งานปฏิคม

 


ผู้อำนวยการโรงเรียน

BSPWIT MODEL
วีดีโอแนะนำโรงเรียน

 

image

 

image

 

image

 

image

 

image