หน้าแรก     กลุ่มงานวิชาการ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซท์โรงเรียนบางสะพานวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต10

ข้อมูลโรงเรียน
ฝ่ายบริหารโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้

เว็บไซต์สื่อการเรียนการสอน
ติดต่อโรงเรียนนางกรวรรณ คล่องยุทธ์ หัวหน้ากลุ่มงาน

1. การวางแผนงานวิชาการ

2. การบริหารงานวิชาการ

3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

4. การพัฒนาและส่งเสริมด้านวิชาการ

5. การวัด ประเมินผลการเรียน และงานทะเบียนนักเรียน

6. การแนะแนวการศึกษา

7. การประเมินผลการดำเนินงานวิชาการ

 


ผู้อำนวยการโรงเรียน

BSPWIT MODEL
วีดีโอแนะนำโรงเรียน

 

image

 

image

 

image

 

image

 

image