หน้าแรก     กลุ่มงานบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซท์โรงเรียนบางสะพานวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต10

ข้อมูลโรงเรียน
ฝ่ายบริหารโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้

เว็บไซต์สื่อการเรียนการสอน
ติดต่อโรงเรียนนายประวิทย์ รีพล หัวหน้ากลุ่มงาน

1. การบริหารอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อม

2. การบริการอาคารเรียน

3. การบริการห้องเรียน

4. การบริการห้องบริการ

5. การบริการห้องพิเศษ

6. การบริการอาคารประกอบ

7. การให้บริการน้ำดื่ม

8. การส่งเสริมสุขภาพอนามัย

9. การสร้างและเผยแพร่เกียรติ ประวัติของโรงเรียน

10. การประเมินผลการดำเนินงาน อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม

 


ผู้อำนวยการโรงเรียน

BSPWIT MODEL
วีดีโอแนะนำโรงเรียน

 

image

 

image

 

image

 

image

 

image