หน้าแรก     กลุ่มงานชุมชนและภาคีเครือข่าย ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซท์โรงเรียนบางสะพานวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต10

ข้อมูลโรงเรียน
ฝ่ายบริหารโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้

เว็บไซต์สื่อการเรียนการสอน
ติดต่อโรงเรียนนางสิรีกร จันทร์สงค์ หัวหน้ากลุ่มงาน

1. การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน กับชุมชน และภาคีเครือข่าย

2. การให้บริการชุมชน

3. การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน

4. การได้รับการสนับสนุนจากชุมชน

5. การประเมินผลการดำเนินงานชุมชน และภาคีเครือข่าย

6. การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์

7. งานร้านค้าสวัสดิการ


ผู้อำนวยการโรงเรียน

BSPWIT MODEL
วีดีโอแนะนำโรงเรียน

 

image

 

image

 

image

 

image

 

image