ภาพกิจกรรม
การอบรมโครงการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง
การอบรมโครงการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง #กลุ่มที่1การพัฒนานักเรียนที่มีพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง...วันที่ 3-4 ธันวาคม 2562 ณ อาคารเบญจชมพูนุช โรงเรียนบางสะพานวิทยา
สนับสนุนโดย สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โพสเมื่อ : 02 ม.ค. 2563,11:02   อ่าน 58 ครั้ง