ภาพกิจกรรม
กิจกรรม Skill of Life

โรงเรียนบางสะพานวิทยาร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในการจัดกิจกรรม Skill of Life เพื่อส่งเสริมภาวะผู้นำ การรู้จักตนเอง และตระหนักถึงความสำคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคม โดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ ปีที่ 5 ในวันที่ 5-6 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนบางสะพานวิทยา

สนับสนุนโดยสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โพสเมื่อ : 02 ม.ค. 2563,11:03   อ่าน 55 ครั้ง