ภาพกิจกรรม
การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
วันจันทร์ ที่ 16 ธันวาคม 2562 โรงเรียนบางสะพานวิทยาได้จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนบางสะพานวิทยา
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้หลักประชาธิปไตย
โพสเมื่อ : 02 ม.ค. 2563,11:04   อ่าน 68 ครั้ง