ภาพกิจกรรม
โครงการหนุนเสริมศักยภาพคนไทย เพื่อเอาชนะภัยท้องถนน
โครงการหนุนเสริมศักยภาพคนไทย เพื่อเอาชนะภัยท้องถนน
ในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลร่อนทอง อ.บางสะพาน
เพื่อประสานความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชน ภาคท้องถิ่นและ
ภาคประชาสังคมในการหาวิธีปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่ของนักเรียน
เพื่อลดการเสียชีวิตของเยาวชนไทยให้ลดลง

โพสเมื่อ : 03 ม.ค. 2563,14:04   อ่าน 115 ครั้ง