หน้าแรก     งานห้องสมุดโรงเรียนบางสะพานวิทยา ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซท์โรงเรียนบางสะพานวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต10

ข้อมูลโรงเรียน
ฝ่ายบริหารโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้

เว็บไซต์สื่อการเรียนการสอน
ติดต่อโรงเรียน


ปีการศึกษา 2560

 1. กิจกรรมแนะนำหนังสือใหม่
 2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 3. กลุ่มสาระการเรียนรู้การอาชีพและเทคโนโลยี
 4. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 5. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 6. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 7. กลุ่มสาระการเรียนรสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 8. ห้องสมุดเคลื่อนที่โรงเรียนบ้านดอนทอง
 9. ห้องสมุดเคลื่อนที่โรงเรียนบ้านดอนสำนัก
 10. ห้องสมุดเคลื่อนที่โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว
 11. ห้องสมุดเคลื่อนที่โรงเรียนบ้านห้วยทรายของ

ปีการศึกษา 2559

 1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 2. กลุ่มสาระการเรียนรสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 3. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 4. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 5. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 6. กิจกรรมงานพอเพียง
 7. ห้องสมุดเตรียมรับการประเมินเชิงประจักษ์

ปีการศึกษา 2558

 1. กิจกรรมเปิดบ้านโรงเรียนบางสะพานวิทยา (Open House)
 2. ห้องสมุดเคลื่อนที่โรงเรียนบ้านดอนทอง
 3. ห้องสมุดเคลื่อนที่โรงเรียนบ้านดอนสง่า
 4. ห้องสมุดเคลื่อนที่โรงเรียนบ้านดอนสำนัก
 5. ห้องสมุดเคลื่อนที่โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว
 6. ห้องสมุดเคลื่อนที่โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว
 7. ห้องสมุดเคลื่อนที่โรงเรียนมัธยมนพคุณ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

BSPWIT MODEL
วีดีโอแนะนำโรงเรียน

 

image

 

image

 

image

 

image

 

image