หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223
สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
โรงเรียนอัลเราะห์มานอนุสรณ์
สพป.นราธิวาส เขต 3
โรงเรียนศรีบุณยานนท์
สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง
สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค
สพป.หนองคาย เขต 1
โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
โรงเรียนขัติยะวงษา
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 27
โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม
สพป.มุกดาหาร เขต 22
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
นายมนตรี คูศรีสุวรรณ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.โพธินิมิตวิทยาคม    จ.นนทบุรี
นายปิยะพงษ์ คำวิเชียร
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.บ้านโพธิ์ชัย    จ.มหาสารคาม
นางสาวอมรรัตน์ พันธุ์พิมพ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.บางปะหัน    จ.พระนครศรีอยุธยา
นางกุลธิดา สิงห์สูง
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.บางปะหัน    จ.พระนครศรีอยุธยา
นายพงษ์ศักดิ์ ลาภสอาดพร
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.บางปะหัน    จ.พระนครศรีอยุธยา

ตำหแน่ง : Teacher
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.บางปะหัน    จ.พระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 7,010,215 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 6,639,107 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 6,132,578 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 5,797,301 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,178,791 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,733,802 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,536,644 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,439,667 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,355,200 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,344,823 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 3,342,078 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 3,100,314 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,938,638 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 2,831,692 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,814,972 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
อบรมเชิงปฎิบัติการผ่านระบบ Video Conference (ประชุมทางไกล) เรื่องแนวการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
( จำนวน 29 รูป / โพสเมื่อ 04 มิ.ย. 63)
"ปันสุขรัดใจ♡มอบเข็มขัดให้น้อง"
โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)
( จำนวน 20 รูป / โพสเมื่อ 04 มิ.ย. 63)
ประชุมผู้ปกครองและนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 4 มิถุนายน 2563 ณ หอประชุม โรงเรียนสภาราชินี
โรงเรียนสภาราชินี 2
( จำนวน 27 รูป / โพสเมื่อ 04 มิ.ย. 63)
ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันพระราชสมภพ
โรงเรียนบ้านไหนหนัง
( จำนวน 5 รูป / โพสเมื่อ 04 มิ.ย. 63)
กิจกรรมโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง
โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 04 มิ.ย. 63)
การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อลงบนตัวบุคคลหรือสถานที่ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ เพื่อทำลายเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อที่เ
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 04 มิ.ย. 63)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ประเภทความสามารถพิเศษ
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ | 04 มิ.ย. 63
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ประเภทความสามารถพิเศษ
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ | 04 มิ.ย. 63
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ประเภทความสามารถพิเศษ
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ | 04 มิ.ย. 63
ภาพกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 2562
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ | 04 มิ.ย. 63
กำหนดการมอบตัวนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนวัดราชโกษา | 04 มิ.ย. 63
ประกาศผลสอบคัดเลือกความสามารถพิเศษ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา | 04 มิ.ย. 63
ประกาศ โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเข้าเรียน ป.2-6
โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) | 04 มิ.ย. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือก ความสามารถพิเศษ ม.4
โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค | 04 มิ.ย. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือก ความสามารถพิเศษ ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค | 03 มิ.ย. 63
ที่ 81/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชั่วโมงการปฏิบัติงาน (1 มิ.ย.63 เป็นต้นไป)
โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ สพม.8 | 04 มิ.ย. 63
รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลภายใต้สถานการณ์​โควิด-19 สัปดาห์ที่ 2
โดย : นายนัฐพงษ์ เชิดตระกูลศิลป์
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
รายงานผลการจัดการเรียนการสอนทางไกล​ สัปดาห์​ที่​ 1
โดย : นายอรุณชัย มูลเหลา
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
รายงานเรียนทางไกลสัปดาห์ที่ 2
โดย : นางคุณค่า ยี่สารพัฒน์
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
แผนจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ป.๑ หน่วยการเรียนรู้ที่๕ ไปโรงเรียน
โดย : นายคมลิขิต นามไว
ร.ร.บ้านม่วง    จ.หนองคาย
รายงานปฏิบัติการเรียนการสอนทางไกลผ่าน DLTV สัปดาหืที่2
โดย : นางสาวพัทธจิต ชาลีผาย
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
100 คะแนนเต็มวิชาภาษาอังกฤษ (O-NET)
โดย : เด็กหญิงเจสสิกา อิฟอมา นวาชูควู
ร.ร.กลางคลองสอง (พร ดีเจริญ)    จ.กรุงเทพมหานคร
เยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ 15 ประจำปี 2563
โดย : นางสาวอทิตยา อยู่เป็นสุข
ร.ร.วัดลาดกระบัง(ศีลาภิรัตอุปถัมภ์)    จ.กรุงเทพมหานคร
พิธีมอบโล่และเกียรติบัตร โครงการ The heart of giving.
โดย : นักเรียนโรงเรียนแสงหิรัญ
ร.ร.แสงหิรัญ    จ.กรุงเทพมหานคร
พิธีมอบรางวัล "เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2563"
โดย : เด็กหญิงธนพร หวังเทวีวรกุล
ร.ร.แสงหิรัญ    จ.กรุงเทพมหานคร
พิธีมอบรางวัล "เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2563"
โดย : เด็กชายศิลาดล กิจนิเทศ
ร.ร.แสงหิรัญ    จ.กรุงเทพมหานคร

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th