หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์
สพป.อุดรธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
สพป.ชลบุรี เขต 3
โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนบ้านหลักเมตร
สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนบ้านคูวอ
สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 1
โรงเรียนคันธพิทยาคาร
สพป.ตรัง เขต 13
โรงเรียนท่าเกษมพิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
สพป.ชัยภูมิ เขต 30
นายธีรวัฒน์ สืบเสน
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.โดมประดิษฐ์วิทยา    จ.อุบลราชธานี
นายสุริยา แสนทวีสุข
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.โดมประดิษฐ์วิทยา    จ.อุบลราชธานี
นางศิริเนตร สุวรรณโคตร
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ร.ร.โดมประดิษฐ์วิทยา    จ.อุบลราชธานี
นายรพีพัฒน์ ลาดศรีทา
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ร.ร.โดมประดิษฐ์วิทยา    จ.อุบลราชธานี
นางสาวช่อผกา บรรทะโก
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ร.ร.โดมประดิษฐ์วิทยา    จ.อุบลราชธานี
นายจิรวิชญ์ บุญมั่น
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.โดมประดิษฐ์วิทยา    จ.อุบลราชธานี
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 7,988,169 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 7,324,907 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 6,735,046 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,808,887 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 4,037,066 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 4,013,247 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,914,671 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,876,208 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,808,029 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 3,708,042 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 3,450,988 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,439,790 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 3,232,692 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 3,204,831 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
เข้าชม 3,197,752 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อในรูปแบบระบบออนไลน์ ปีการศึกษา2564 แล้วมาเป็นลูกแม่รำเพยด้วยกันนะคะ
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 26 ม.ค. 64)
ขอเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมโครงการเพื่อชิงทุนการศึกษาพรัอมเกียรติบัตร เริ่มวันจันทร์ที่ 25-29 ม.ค 64 (
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 26 ม.ค. 64)
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านโกตาบารู ครั้งที่ 2/2564
โรงเรียนบ้านโกตาบารู
( จำนวน 22 รูป / โพสเมื่อ 26 ม.ค. 64)
คณะผู้บริหาร นายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานีร่วมแสดงความยินดีการรับต
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 26 ม.ค. 64)
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ตั้งใจเรียนออนไลน์ดีเยี่ยมในโครงการ"ห้องเรียนยุคใหม่ เรียนได้ทุกที่ เด็กดีท.
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 26 ม.ค. 64)
การแข่งขันทักษะวิชาการ วันการศึกษาเอกชน "ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" ครั้งที่ 5 ปี 2564
โรงเรียนอมรศิลป์ โดย มูลนิธิบัวใหญ่สงเคราะห์
( จำนวน 36 รูป / โพสเมื่อ 26 ม.ค. 64)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
นายอาวุธ ทัศนา ผอ.สถานศึกษา นำคณะครูและนักการ "บ้านลาดร่วมใจ บ้านลาดร่วมแรง บ้านลาดรวมใจ"
โรงเรียนบ้านลาดวิทยา | 26 ม.ค. 64
ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564
โรงเรียนวัดสันติการาม | 26 ม.ค. 64
แจ้งกำหนดการรับเงินสนับสนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนวัดสันติการาม | 26 ม.ค. 64
นักเรียนรับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน กสศ. ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล | 26 ม.ค. 64
นายวีระศักดิ์ พลมณี รองผอ.สพม.29มอบนโยบายจากท่าน ผอ.สพม.29
โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา | 26 ม.ค. 64
โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยาชนะเลิศในการเข้าร่วมประกวดโครงการบริสเปิดประสบการณ์เรียนรู้เล่นเลอะนอกห้องเร
โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา | 26 ม.ค. 64
ว่าที่ร้อยตรีสมควร กงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยาได้ร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหน้าโรงเ
โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา | 26 ม.ค. 64
กิจกรรม Big Cleaning day
โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา | 26 ม.ค. 64
ว่าที่ร้อยตรีสมควร กงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา ร่วมงานฌาปนกิจผู้ปกครองนักเรียน
โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา | 26 ม.ค. 64
โครงการเยาวชนทางสายใหม่ รุ่นที่ 1
โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา | 26 ม.ค. 64
วีดีโอการสอนเด็กปฐมวัย
โดย : นางสาวณัฐธิดา ทิศาภาค
ร.ร.โรงเรียนวัดช่องลม    จ.สุพรรณบุรี
ครูผูสอนดีเด่น พุทธสักราช 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา คุรุสภา
โดย : นางนันท์นภัส ขงขันมณีเวช
ร.ร.อนุบาลลพบุรี    จ.ลพบุรี
ข้อสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
โดย : นายคมลิขิต นามไว
ร.ร.บ้านม่วง    จ.หนองคาย
รับรางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563
โดย : นายอดิศักดิ์ คชสงคราม
ร.ร.บ้านเนินนิมิต    จ.สงขลา
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น สายครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2563
โดย : นายอดิศักดิ์ คชสงคราม
ร.ร.บ้านเนินนิมิต    จ.สงขลา
ชนิดของคำ
โดย : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ร.ร.อารียาศึกษา    จ.พัทลุง
ชนิดของคำ
โดย : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ร.ร.อารียาศึกษา    จ.พัทลุง
รางวัลสุดยอดเด็กดีเด่นแห่งปี (Best Child of the Year 2021) จัดโดยศูนย์ให้คำปรึกษากิจกรรมเพื่อสังคม(องค์กรสาธารณประโยชน์) 
โดย : เด็กชายวีรวัฒน์ บุพลับ
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
ผลงานการนำเสนอเชิงวิชาการของนักเรียน
โดย : นักเรียนโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์
ร.ร.อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์    จ.สมุทรสาคร
รางวัลชมเชย โครงการบูรณาการจัดการเรียนรู้และแข่งขันโปรแกรมทางปัญญาประดิษฐ์ในพื้นที่ EEC จัดโดยมหาวิทยาลัยบูรพา
โดย : นายชานนท์ ตันสวัสดิ์ นายศุกรีย์ ล้อสินคำ นายกฤตภัค คุณดิลกโชค
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th