ข่าวประชาสัมพันธ์
มาตรการป้องกันและแนวปฏิบัติการคัดกรอง (Covid-19)ของครู/นักเรียน/บุคคลภายนอก
โรงเรียนบางสะพานวิทยา
---------------------------
ประกาศ ถึงนักเรียน ผู้ปกครอง และบุคคลที่มาติดต่อราชการทุกท่าน
มาตรการป้องกันและแนวปฏิบัติการคัดกรอง  "โควิด-ไนน์ทีน" (Covid-19)ของครู/นักเรียน/บุคคลภายนอก ที่เข้ามาติดต่อราชการกับโรงเรียนบางสะพานวิทยา 
 
ดังนี้
จอดรถบริเวณด้านหน้าโรงเรียนและเดินเข้ามายังจุดคัดกรองบริเวณหน้าประตูทางเข้า
1. เจ้าหน้าที่ตรวจวัดไข้ หน้าประตูทางเข้าโรงเรียน ถ้ามีไข้ให้กลับบ้านและพบแพทย์
2. ล้างมือด้วย เจล หรือ แอลกอฮอล์
3. ผ่านการคัดกรองในขั้นตอนที่ 1 และ 2 เจ้าหน้าที่จะติดสติ๊กเกอร์สีแดงให้กับทุกคน
 
....เพื่อแสดงว่าผ่านการคัดกรองแล้ว...
 
หมายเหตุ : ถ้าผู้มาติดต่อบุคคลใดไม่ได้ติดสติ๊กเกอร์สีแดงที่บริเวณเสื้อด้านขวา 
ขอความร่วมมือให้ดำเนินการตามขั้นตอน ณ ประตูทางเข้า  มิเช่นนั้นโรงเรียนจะงดให้บริการในทุกกรณี
 
ขอบคุณในความร่วมมือมา  ณ  โอกาสนี้
 
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 2563,20:46   อ่าน 766 ครั้ง