ข่าวประชาสัมพันธ์
นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกประเภทโควตา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ยืนยันสิทธิ์ผ่านทางออนไลน์

ประกาศโรงเรียนบางสะพานวิทยา
------------------------------------------
เรื่อง นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกประเภทโควตา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

ยืนยันสิทธิ์ผ่านทางออนไลนที่

**การยืนยันสิทธิ์สามารถยืนยันได้ในวันที่ 20 มีนาคม 2563 เท่านั้น หากไม่ยืนยันสิทธิ์ในวันดังกล่าวถือเป็นการสละสิทธิ์**

โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 2563,11:47   อ่าน 501 ครั้ง