ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเลื่อนกำหนดการรับ ปพ.1 ฉบับจบการศึกษา และ ปพ.2 ของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6
ประกาศโรงเรียนบางสะพานวิทยา
----------------------------------

ประกาศเลื่อนกำหนดการรับ ปพ.1 ฉบับจบการศึกษา และ ปพ.2 
ของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6

เนื่องจากมีวิกฤติการณ์จากโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และได้มีการประกาศ พรก.ฉุกเฉิน ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่ 26  มีนาคม 2563

 โรงเรียนบางสะพานวิทยาจึงขอเลื่อนกำหนดการรับเอกสาร ดังกล่าวออกไป                      จะแจ้งกำหนดการใหม่ให้ทราบภายหลัง 

ขอให้ติดตามข่าวสารจาก  Page  Facebook  และ  Website  ของโรงเรียนบางสะพานวิทยา

โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 2563,15:27   อ่าน 207 ครั้ง