ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบสำรวจความพร้อม การจัดการเรียนการสอนออนไลน์
โรงเรียนบางสะพานวิทยา

ขอความร่วมมือผู้ปกครองโรงเรียนบางสะพานวิทยา
ในการทำ "แบบสำรวจความพร้อม การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 สำหรับผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนบางสะพานวิทยา"

สามารถทำแบบสำรวจได้ที่ 
https://forms.gle/PTUYb5W2ihj2dg5W7
หรือ 
สแกน QR Code 

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการทำแบบสำรวจโพสเมื่อ : 10 เม.ย. 2563,11:42   อ่าน 197 ครั้ง