ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนบางสะพานวิทยาประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนบางสะพานวิทยา
------------------------------------------
ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
นักเรียนสามารถดูผลการเรียนที่
 
 
username : รหัสนักเรียน
Password : วัน/เดือน/ปีเกิด
 
—————
 
ประกาศโรงเรียนบางสะพานวิทยา เรื่องกำหนดการสอบแก้ตัว ปีการศึกษา 2563
 
ตารางสอบแก้ตัวครั้งที่1 ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่1 - 3 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563
 
ตารางสอบแก้ตัวครั้งที่1 ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่4 - 6 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563
 
 
หมายเหตุ หากนักเรียนมีข้อสงสัยประการใดให้ติดต่อสอบถามกับครูที่ปรึกษา หรือมาสอบถามด้วย ตนเองที่ห้องทะเบียนวัดผล
โพสเมื่อ : 12 พ.ย. 2563,19:51   อ่าน 24291 ครั้ง