ข่าวประชาสัมพันธ์
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 โรงเรียนจึงขอความร่วมมือนักเรียนและผู้ปกครอง
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 โรงเรียนจึงขอความร่วมมือนักเรียนและผู้ปกครอง
⚠️ให้นักเรียนเตรียมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าให้เพียงพอ สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกนอกบ้านและมาโรงเรียน
⚠️ให้นักเรียนนำเจลมาโรงเรียน และล้างมือบ่อยครั้ง
⚠️ให้นักเรียนเว้นระยะห่าง กับผู้คนและพื้นที่แออัด
⚠️แจ้งทางโรงเรียนหากนักเรียนและผู้ปกครองเดินทางมาจากสถานที่เสี่ยง
⚠️ผู้ที่ติดต่อทางราชการการขอให้สวมหน้ากากอนามัยและปฏิบัติตามจุดคัดกรองของโรงเรียน
            		</td>
               </tr>
               
							            
            </table>
            
            
            
            
						   

            <div style= โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 2563,13:57   อ่าน 3102 ครั้ง