ข่าวประชาสัมพันธ์
การเข้าดูผลการเรียนออนไลน์
ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนบางสะพานวิทยา

งานทะเบียนวัดผล โรงเรียนบางสะพานวิทยาได้จำทำระบบการเข้าดูผลการเรียนออนไลน์
ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถเข้าดูผลการเรียนได้ตามที่อยู่
http://dograde1.online/bspwit/

การกรอกรหัสเพื่อขอดูเกรดนักเรียน
สำหรับนักเรียนให้กรอกเลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก หรือเลขประชาชน 13 หลัก
วันเดือนปีเกิดของนักเรียนในรูปแบบ วันที่/เดือน/พ.ศ. เช่น 31/01/2550

สำหรับผู้ปกครองให้กรอกเลขประจำตัว 13 หลัก ที่เคยแจ้งกับโรงเรียนไว้
วันเดือนปีเกิดของนักเรียนในรูปแบบ วันที่/เดือน/พ.ศ. เช่น 31/01/2550

กรณีที่ไม่สามารถเข้าดูเกรดได้ให้ติดต่อขอปรับรหัสได้ที่นายทะเบียนวัดผลของโรงเรียน
โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 2563,15:09   อ่าน 3147 ครั้ง