ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอความร่วมมือผู้ปกครองนักเรียนในการทำแบบสำรวจ เรื่อง ความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 63
ประกาศเลื่อนกำหนดการรับ ปพ.1 ฉบับจบการศึกษา และ ปพ.2 ของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 63
ประกาศผลการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโค้วต้า
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 63
โรงเรียนบางสะพานวิทยารับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และ 4 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 63
นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกประเภทโควตา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ยืนยันสิทธิ์ผ่านทางออนไลน์
โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 63
ประกาศเลื่อนรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 63
การปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 63
มาตรการป้องกันและแนวปฏิบัติการคัดกรอง (Covid-19)ของครู/นักเรียน/บุคคลภายนอก
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 63
การปฏิบัติตนในการมาติดต่อโรงเรียนของนักเรียน
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 63
แจ้งการรับข้อมูลข่าวสารผ่าน Student Care (รับผลการเรียน)
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 63
ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ English Program ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 63
การงดกิจกรรมเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อโคโรนา2019 (COVID-19)
โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบเข้าเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ English Program
โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนบางสะพานวิทยา เรื่องกำหนดการสอบแก้ตัว ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 05 มี.ค. 63
ขอความร่วมมือผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนบางสะพานวิทยา ทำแบบประเมินหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 05 มี.ค. 63
ประกาศผลรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนห้องเรียนโครงการศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 63
ประกาศคะแนนในการสอบโครงการช้างเผือก บว.
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนห้องเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ช้างเผือก บ.ว.)
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1-80 การทดสอบความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 63