ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มวิชาการ
โรงเรียนบางสะพานวิทยา รับสมัครคัดตัวห้องเรียน ศิลปะ นาฎศิลป์ ดนตรี และ กีฬา
โรงเรียนบางสะพานวิทยา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการช้างเผือก ปีการศึกษา 2563 (บ.ว.)
กำหนดการสอบแข่งขันห้องเรียนคุณภาพ “วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ช้างเผือก บ.ว. รุ่น5” ปีการศึกษา 2563
ใบรับสมัครสอบห้องเรียนคุณภาพ “วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ช้างเผือก บ.ว. รุ่น5” ปีการศึกษา 2563
ห้องกิจกรรมชุมนุม
กิจกรรมชุมนุม นักเรียนในแต่ละชุมนุมเข้าร่วมกิจกรรมตามห้องเรียน
รายละเอียดตามเอกสาร