ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารแบบ 101ล/27พิเศษ (ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา)ด้วยวิธีประกวดรา (อ่าน 23) 18 พ.ย. 63
เรื่อง การสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้าง (แจ้งประกาศเพิ่มเติม) (อ่าน 118) 12 พ.ย. 63
การจ้างก่อสร้างโรงอาหาร แบบ ปร 6 โรงอาหารแบบ 101 ล._27 พิเศษ (อ่าน 54) 08 พ.ย. 63
การจ้างก่อสร้างโรงอาหาร แบบ ปร 5 โรงอาหารแบบ 101 ล._27 พิเศษ (อ่าน 37) 08 พ.ย. 63
การจ้างก่อสร้างโรงอาหาร แบบ ปร 4 ข โรงอาหารแบบ 101 ล._27 พิเศษ (อ่าน 28) 08 พ.ย. 63
การจ้างก่อสร้างโรงอาหาร แบบ ปร 4 ก โรงอาหารแบบ 101 ล._27 พิเศษ (อ่าน 28) 08 พ.ย. 63
การจ้างก่อสร้างโรงอาหาร ราคากลางตาราง (อ่าน 32) 08 พ.ย. 63
ร่างประกาศ การจ้างก่อสร้างโรงอาหารแบบ 101ล/21พิเศษ (อ่าน 25) 08 พ.ย. 63
เรื่อง การสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้าง (อ่าน 81) 04 พ.ย. 63
เรื่อง เผยแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (อ่าน 41) 04 พ.ย. 63
เรื่อง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยประจำปีงบประมาณ 2564 (อ่าน 136) 10 ก.ย. 63