ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารแบบ 101ล/27พิเศษ (ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา)ด้วยวิธีประกวดรา (อ่าน 3180) 18 พ.ย. 63
เรื่อง การสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้าง (แจ้งประกาศเพิ่มเติม) (อ่าน 3271) 12 พ.ย. 63
การจ้างก่อสร้างโรงอาหาร แบบ ปร 6 โรงอาหารแบบ 101 ล._27 พิเศษ (อ่าน 3152) 08 พ.ย. 63
การจ้างก่อสร้างโรงอาหาร แบบ ปร 5 โรงอาหารแบบ 101 ล._27 พิเศษ (อ่าน 3144) 08 พ.ย. 63
การจ้างก่อสร้างโรงอาหาร แบบ ปร 4 ข โรงอาหารแบบ 101 ล._27 พิเศษ (อ่าน 3142) 08 พ.ย. 63
การจ้างก่อสร้างโรงอาหาร แบบ ปร 4 ก โรงอาหารแบบ 101 ล._27 พิเศษ (อ่าน 3134) 08 พ.ย. 63
การจ้างก่อสร้างโรงอาหาร ราคากลางตาราง (อ่าน 3127) 08 พ.ย. 63
ร่างประกาศ การจ้างก่อสร้างโรงอาหารแบบ 101ล/21พิเศษ (อ่าน 3126) 08 พ.ย. 63
เรื่อง การสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้าง (อ่าน 3130) 04 พ.ย. 63
เรื่อง เผยแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (อ่าน 3081) 04 พ.ย. 63
เรื่อง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยประจำปีงบประมาณ 2564 (อ่าน 3180) 10 ก.ย. 63