• โรงเรียนบางสะพานวิทยา

 • โรงเรียนบางสะพานวิทยา

 • โรงเรียนบางสะพานวิทยา

ประกาศจากโรงเรียนบางสะพานวิทยา

 • คำสั่งครูที่ปรึกษาภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2564

  ประกาศโดย webmaster | วันที่ 24 พ.ย. 64

 • การขยายเวลาจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

  ประกาศโดย webmaster | วันที่ 27 ก.ค. 2021

 • ประกาศโรงเรียนบางสะพานวิทยา เรื่อง พักกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์

  ประกาศโดย webmaster | วันที่ 23 ก.ค. 2021

 • การคืนเงินค่าบำรุงการศึกษาภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ รายการค่าเรียนคอมพิวเตอร์ (อ่าน 32)

  ประกาศโดย webmaster | วันที่ 12 ก.ค. 2021

 • การขยายเวลาจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และกำหนดเปิดเรียนแบบ on - site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

  ประกาศโดย webmaster | วันที่ 04 ก.ค. 2021Cinque Terre จากกิจกรรมทำบุญตักบาตรวันพระประจำสัปดาห์ วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 โครงการโรงเรียนคุณธรรมและโรงเรียนวิถีพุทธ กลุ่มงานกิจการนักเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป ได้จัดสรรอาหารแห้งและของใช้ที่จำเป็นส่วนหนึ่ง โดยมีตัวแทนครูเดินทางไปมอบของให้กับ โรงเรียนต่างๆ ได้แก่ โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสงค์ โดยมี คุณครูวีรรณ อ่อนน้อม และนักเรียนเป็นตัวแทนรับมอบ และโรงเรียนบ้านทุ่งเชือก โดยมี คุณครูนิรันดร์ ดีสนั่น และนักเรียนเป็นตัวแทนรับมอบ หมายเหตุ : ภาพนี้ได้ขออนุญาตผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเผยแพร่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ประกาศโดย webmaster |

อ่านต่อเพิ่มเติม...Cinque Terre วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 กลุ่มงานกิจการนักเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนบางสะพานวิทยาได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรวันพระประจำสัปดาห์ ในโครงการโรงเรียนคุณธรรมและโรงเรียนวิถีพุทธ ณ หอประชุมโรงเรียนบางสะพานวิทยา หมายเหตุ : ภาพนี้ได้ขออนุญาตผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเผยแพร่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ประกาศโดย webmaster |

อ่านต่อเพิ่มเติม...Cinque Terre บรรยากาศการเรียนการสอนของห้องเรียนหลักสูตร English Program ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนได้เรียนรู้ในเนื้อหารายวิชาต่างๆกับครูต่างชาติที่เป็นเจ้าของภาษา (Native Speaker) ในรายวิชา English และครูผู้สอนชาวต่างชาติที่มีทักษะความสามารถเฉพาะทางในรายวิชานั้นๆ ส่งผลทำให้นักเรียนมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน ซึ่งสามารถนำไปต่อยอดทางการศึกษาในอนาคตได้ หมายเหตุ : ภาพนี้ได้ขออนุญาตผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเผยแพร่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ประกาศโดย webmaster |

อ่านต่อเพิ่มเติม...Cinque Terre วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสนามลู่วิ่งโรงเรียนบางสะพานวิทยา ตามวัตถุประสงค์ของการจัดงาน See Sun Run Sea Season2 เพื่อให้นักเรียน ครู บุคลากร และบุคคลทั่วในอำเภอบางสะพาน ได้ใช้ ประโยชน์จากการจัดโครงการก่อสร้างในครั้งนี้ และทางโรงเรียนขอขอบพระคุณผู้สนับทุกๆท่านสำหรับการสนับสนุนโครงการต่างและกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนด้วยดีเสมอมา หมายเหตุ : ภาพนี้ได้ขออนุญาตผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเผยแพร่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ประกาศโดย webmaster |

อ่านต่อเพิ่มเติม...Cinque Terre วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนบางสะพานวิทยา จัดกิจกรรมค่ายเพิ่มพูนศักยภาพยกระดับผลสัมฤทธิ์คณิตศาสตร์โดยใช้ทักษะเวทคณิตแบบวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนห้องเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ช้างเผือก บ.ว.) ณ ศูนย์ส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้กรองกัมพู โรงเรียนบางสะพานวิทยา หมายเหตุ : ภาพนี้ได้ขออนุญาตผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเผยแพร่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ประกาศโดย webmaster |

อ่านต่อเพิ่มเติม...

ข่าวกิจกรรม ทั้งหมด..


 • Cinque Terre
 • Cinque Terre
 • Cinque Terre

         

วารสารทั้งหมด..(คลิก)


Cinque Terre

ผลงานครู..(คลิก)