• โรงเรียนบางสะพานวิทยา

 • โรงเรียนบางสะพานวิทยา

 • โรงเรียนบางสะพานวิทยา

 • โรงเรียนบางสะพานวิทยา

 • โรงเรียนบางสะพานวิทยา

 • โรงเรียนบางสะพานวิทยา

 • โรงเรียนบางสะพานวิทยา

 • โรงเรียนบางสะพานวิทยา

ประกาศจากโรงเรียนบางสะพานวิทยา

 • คำสั่งครูที่ปรึกษาภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2564

  ประกาศโดย webmaster | วันที่ 24 พ.ย. 64

 • การขยายเวลาจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

  ประกาศโดย webmaster | วันที่ 27 ก.ค. 2021

 • ประกาศโรงเรียนบางสะพานวิทยา เรื่อง พักกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์

  ประกาศโดย webmaster | วันที่ 23 ก.ค. 2021

 • การคืนเงินค่าบำรุงการศึกษาภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ รายการค่าเรียนคอมพิวเตอร์ (อ่าน 32)

  ประกาศโดย webmaster | วันที่ 12 ก.ค. 2021

 • การขยายเวลาจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และกำหนดเปิดเรียนแบบ on - site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

  ประกาศโดย webmaster | วันที่ 04 ก.ค. 2021Cinque Terre กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบางสะพานวิทยา

ประกาศโดย webmaster |

อ่านต่อเพิ่มเติม...Cinque Terre โรงเรียนบางสะพานวิทยา รับสมัครวิทยากร สอนภาษา พม่า ลาว เวียดนาม เกาหลี รัสเซีย ฝั่งเศส อาเซียน

ประกาศโดย webmaster |

อ่านต่อเพิ่มเติม...Cinque Terre กิจกรรม ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 07.30-15.30 น. สิ่งที่ต้องเตรียม อุปกรณ์เครื่องเขียน การแต่งกาย : ชุดนักเรียน ทางโรงเรียนมีอาหารกลางวันจำหน่ายครับ **หมายเหตุ ชุดนักเรียนโรงเรียนเก่า หรือ ชุดนักเรียนใหม่ หากยังปักชื่อหรือเลขประจำตัวไม่เรียบร้อยไม่เป็นไรครับ

ประกาศโดย webmaster |

อ่านต่อเพิ่มเติม...Cinque Terre ประกาศโรงเรียนบางสะพานวิทยา เรื่องประกาศรายชื่อนักเรียนมอบตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อโรงเรียนบางสะพานวิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

ประกาศโดย webmaster |

อ่านต่อเพิ่มเติม...Cinque Terre ประกาศโรงเรียนบางสะพานวิทยา เรื่องการรับใบแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( ปพ.1 ) และใบประกาศนียบัตร ( ปพ.2 ) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2564

ประกาศโดย webmaster |

อ่านต่อเพิ่มเติม...

ข่าวกิจกรรม ทั้งหมด..


 • Cinque Terre
 • Cinque Terre
 • Cinque Terre

         

วารสารทั้งหมด..(คลิก)


Cinque Terre

ผลงานครู..(คลิก)