• โรงเรียนบางสะพานวิทยา

 • โรงเรียนบางสะพานวิทยา

 • โรงเรียนบางสะพานวิทยา

 • โรงเรียนบางสะพานวิทยา

ประกาศจากโรงเรียนบางสะพานวิทยา

 • คำสั่งครูที่ปรึกษาภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2564

  ประกาศโดย webmaster | วันที่ 24 พ.ย. 64

 • การขยายเวลาจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

  ประกาศโดย webmaster | วันที่ 27 ก.ค. 2021

 • ประกาศโรงเรียนบางสะพานวิทยา เรื่อง พักกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์

  ประกาศโดย webmaster | วันที่ 23 ก.ค. 2021

 • การคืนเงินค่าบำรุงการศึกษาภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ รายการค่าเรียนคอมพิวเตอร์ (อ่าน 32)

  ประกาศโดย webmaster | วันที่ 12 ก.ค. 2021

 • การขยายเวลาจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และกำหนดเปิดเรียนแบบ on - site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

  ประกาศโดย webmaster | วันที่ 04 ก.ค. 2021Cinque Terre วันที่ 24 มิถุนายน 2565 กลุ่มงานกิจการนักเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนบางสะพานวิทยาได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรวันพระประจำสัปดาห์ ในโครงการโรงเรียนคุณธรรมและโรงเรียนวิถีพุทธ ณ หอประชุมโรงเรียนบางสะพานวิทยา

ประกาศโดย webmaster |

อ่านต่อเพิ่มเติม...Cinque Terre วันที่ 22 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบางสะพานวิทยา ได้จัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 โดยได้รับเกียรติจาก คุณศิวะ ฤทธิ์เลิศ วิทยากรในสาขาอาชีพ ช่างแต่งหน้า ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณวิทยากรที่เสียสละเวลาในการแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ ทั้งแนวทางการศึกษา ประสบการณ์ในการทำงานและข้อคิดในการใช้ชีวิตให้กับนักเรียนในครั้งนี้ หมายเหตุ : ภาพนี้ได้ขออนุญาตผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการแพร่ภาพเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ประกาศโดย webmaster |

อ่านต่อเพิ่มเติม...Cinque Terre วันที่ 21 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบางสะพานวิทยา ได้จัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพต่างๆ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยได้รับเกียรติจาก คุณปกรณ์กฤษณ์ บัวตูม วิทยากรในสาขาอาชีพ พิธีกร วิทยากร และคุณพงศกร ตุ้มเหล็ก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณวิทยากรที่เสียสละเวลาในการแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ ทั้งแนวทางการศึกษา ประสบการณ์ในการทำงานและข้อคิดในการใช้ชีวิตให้กับนักเรียนในครั้งนี้ หมายเหตุ : ภาพนี้ได้ขออนุญาตผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเผยแพร่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ประกาศโดย webmaster |

อ่านต่อเพิ่มเติม...Cinque Terre ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนบางสะพานวิทยา ได้จัดกิจกรรมเสริมทักษะการพัฒนาบุคลิกภาพ ให้กับผู้เข้าประกวด BSP TO BE Ambassador 2022 ในวันที่ 20 มิถุนายน 2565 ณ ชั้น 1 เรือนราชพฤกษ์

ประกาศโดย webmaster |

อ่านต่อเพิ่มเติม...Cinque Terre วันที่ 20 มิถุนายน 2565 จากกิจกรรมทำบุญตักบาตรวันพระประจำสัปดาห์ ในโครงการโรงเรียนคุณธรรมและโรงเรียนวิถีพุทธ กลุ่มงานกิจการนักเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป ได้จัดสรรมอบอาหารและของใช้ที่จำเป็นส่วนหนึ่งช่วยเหลือและสนับสนุนให้กับนักเรียนของโรงเรียนบางสะพานวิทยา

ประกาศโดย webmaster |

อ่านต่อเพิ่มเติม...

ข่าวกิจกรรม ทั้งหมด..


 • Cinque Terre
 • Cinque Terre
 • Cinque Terre

         

วารสารทั้งหมด..(คลิก)


Cinque Terre

ผลงานครู..(คลิก)