• โรงเรียนบางสะพานวิทยา

 • โรงเรียนบางสะพานวิทยา

 • โรงเรียนบางสะพานวิทยา

 • โรงเรียนบางสะพานวิทยา

 • โรงเรียนบางสะพานวิทยา

 • โรงเรียนบางสะพานวิทยา

 • โรงเรียนบางสะพานวิทยา

ประกาศจากโรงเรียนบางสะพานวิทยา

 • การขยายเวลาจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

  ประกาศโดย webmaster | วันที่ 27 ก.ค. 2021

 • ประกาศโรงเรียนบางสะพานวิทยา เรื่อง พักกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์

  ประกาศโดย webmaster | วันที่ 23 ก.ค. 2021

 • การคืนเงินค่าบำรุงการศึกษาภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ รายการค่าเรียนคอมพิวเตอร์ (อ่าน 32)

  ประกาศโดย webmaster | วันที่ 12 ก.ค. 2021

 • การขยายเวลาจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และกำหนดเปิดเรียนแบบ on - site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

  ประกาศโดย webmaster | วันที่ 04 ก.ค. 2021

 • การขยายเวลาจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และกำหนดเปิดเรียนแบบ on - site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

  ประกาศโดย webmaster | วันที่ 24 มิ.ย. 2021Cinque Terre โรงเรียนบางสะพานวิทยาขอแสดงความยินดีและชื่นชม นักเรียนห้องเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (SME)​ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สาขากายภาพ ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และขอเป็นกำลังใจในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ

ประกาศโดย webmaster | 20 ต.ค. 2021

อ่านต่อเพิ่มเติม...

ข่าวกิจกรรม ทั้งหมด..


 • Cinque Terre
 • Cinque Terre
 • Cinque Terre

         

วารสารทั้งหมด..(คลิก)


Cinque Terre

ผลงานครู..(คลิก)