Cinque Terre
Read More

โรงเรียนบางสะพานวิทยา รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อโครงการห้องเรียนพิเศษ EIS ( English Integrated Study ) สามารถโหลดใบสมัครสอบ ผ่าน QR-Code ได้เลย โดยสมัครออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านระบบออนไลน์ https://forms.gle/UAGkTryBpWwouCza7 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ครูธนวัฒน์ โพธิรัชต์ โทร.092-5428542

Cinque Terre
Read More

โรงเรียนบางสะพานวิทยา สมัครสอบช้างเผือก ม.1 สมัครสอบวันที่ 17 มกราคม - 16 กุมภาพันธ์ 2565 สนใจสมัครสอบผ่านระบบ QR-Code ได้เลย

Cinque Terre
Read More

โครงการ EP/MEP เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (EP) และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (MEP) ปีการศึกษา 2565 ในระหว่างวันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2565 โดยสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ตามลิงค์ที่แนบ สมัครเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (EP) (แนบลิงค์สมัครให้ด้วยค่ะ) สมัครเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (MEP) (แนบลิงค์สมัครให้ด้วยค่ะ) สมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องสำนักงาน EP/MEP โรงเรียนบางสะพานวิทยา ได้ในระหว่างวันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) https://forms.gle/eWGwwAFs5WwngD928

Cinque Terre
Read More

โรงเรียนบางสะพานวิทยา ขอเชิญชวน นักเรียน และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมตอบคำถามออนไลน์ ในห้วข้อส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ผู้ทำแบบทดสอบเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว หากทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ร้อย 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป จึงจะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์ หมายเหตุ จำกัดการทำแบบทดสอบ 1 เมล์ 1 การทดสอบ หากเต็มแล้วสามารถเข้าทำได้ใหม่ในวันถัดไป ??? ช่องทางการทำแบบทดสอบออนไลน์ ลิ้งค์สำหรับ นักเรียน และผู้ที่สนใจ https://forms.gle/Ur1wnkr73EFoCPJq9 ลิ้งค์สำหรับ ครู https://forms.gle/ZemW1v5BfTZ4qd4T7

Cinque Terre
Read More

นางสาวสุภาพร รัศมีสุนทรางกูล ช.ผส.บภก.1.2(ปข.)(ด้านบริการ), ผจ.ขบภก.1.2(ปข.), ผจ.บบภก.1.2(ปข.)บพ. พร้อมด้วยตัวแทน สอท ทีโอที มอบทุนการศึกษาจำนวน 6,000 บาท ให้กับ เด็กชายเมธัส ด้วงทอง ชั้นม.1 โรงเรียนบางสะพานวิทยา โดยมีนายประสงค์ กลิ่นบรม ผู้อำนวยการโรงเรียน และทีมคุณครูผู้รับมอบทุนการศึกษา ในครั้งนี้ได้นำเสนอบริการ ICT solution ให้กับโรงเรียนเพิ่มเติม ซึ่งผู้อำนวยการ ตกลงและขอติดตั้ง ICT solution บริเวณลานกิจกรรมนักเรียนในเดือนมกราคม 2565 นี้

Cinque Terre
Read More

นางสาวสุภาพร รัศมีสุนทรางกูล ช.ผส.บภก.1.2(ปข.)(ด้านบริการ), ผจ.ขบภก.1.2(ปข.), ผจ.บบภก.1.2(ปข.)บพ. พร้อมด้วยคณะทำงาน NT Youth Club จ.ประจวบคีรีขันธ์ ส่งมอบซิม Work & Learn SIM จำนวน 59ซิม ให้กับตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบางสะพานวิทยา ซึ่งเป็นนักเรียนในโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club โดยมีนายประสงค์ กลิ่นบรม ผู้อำนวยการโรงเรียนและทีมคุณครูร่วมรับมอบซิม เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ ในชุมชนบ้านฝ่ายท่า-ม้าร้องร่วมกับเด็กนักเรียนในโครงการเพาะพันธ์ดี NT Youth Club ต่อไป

Cinque Terre
Read More

โรงเรียนบางสะพานวิทยา นำโดย ดร. ประสงค์ กลิ่นบรม ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมทั้งคณะครูที่ปรึกษานักเรียน และ งานอนมัยโรงเรียน/ฝ่ายบริหารทั่วไป ได้นำนักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีน Pifzer ณ วัดห้วยทรายขาว อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในการนี้ นายธีระชัย รัตนรังสี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ ได้มาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการบริการฉีดวัคซีนแก่เด็กนักเรียน โดยมีบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลบางสะพาน มาให้บริการฉีดวัคซีนเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564

Cinque Terre
Read More

แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนบางสะพานวิทยา