ประกาศจากโรงเรียนฯ
 • คำสั่งครูที่ปรึกษาภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2564

  โดย webmaster | 24 พ.ย. 64

 • การขยายเวลาจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

  โดย webmaster | 27 ก.ค. 2021

 • ประกาศโรงเรียนบางสะพานวิทยา เรื่อง พักกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์

  โดย webmaster | 23 ก.ค. 2021

 • การคืนเงินค่าบำรุงการศึกษาภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ รายการค่าเรียนคอมพิวเตอร์ (อ่าน 32)

  โดย webmaster | 12 ก.ค. 2021

 • การขยายเวลาจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และกำหนดเปิดเรียนแบบ on - site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

  โดย webmaster | 04 ก.ค. 2021

 • การขยายเวลาจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และกำหนดเปิดเรียนแบบ on - site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

  โดย webmaster | 24 มิ.ย. 2021

 • เชิญชวนนักเรียนใหม่ชั้นม.1 และม.4 เรียนปรับพื้นฐานออนไลน์ ผ่าน Facebook live ของโรงเรียนบางสะพานวิทยา

  โดย webmaster | 18 พ.ค. 2021

 • ประกาศโรงเรียนบางสะพานวิทยา เรื่อง การรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

  โดย webmaster | 14 พ.ค. 2021