ครูต่างชาติ

Mrs. Patricia Ramos Estore

Mr. Christopher William Mirand

Mr. Mohammed Abdulai

Mrs. Liu Chang Mei

Ms. Fu Zi qin

Ms. Zhou long feng