หน้าแรก  >  โครงสร้างการบริหารงาน ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซท์โรงเรียนบางสะพานวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต10
ข้อมูลโรงเรียน
ฝ่ายบริหารโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้

เว็บไซต์สื่อการเรียนการสอน
ติดต่อโรงเรียน

โดยจัดให้บุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

ดร.ประสงค์ กลิ่นบรม ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางยุพดี พงษ์ไพโรจน์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
นางกรวรรณ คล่องยุทธ์ หัวหน้ากลุ่มวิชาการ
นางสิรีกร จันทร์สงค์ หัวหน้ากลุ่มกิจการนักเรียน
นายประวิทย์ รีพล หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป
นายกิจจา กิจหงวน หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผน
นางเปรมใจ ชาตรี หัวหน้ากลุ่มงบประมาณและสินทรัพย์

 

[เลือกดูภาพโครงสร้างการบริหารงาน]


ผู้อำนวยการโรงเรียน

BSPWIT MODEL
วีดีโอแนะนำโรงเรียน

 

image

 

image

 

image

 

image

 

image