หน้าแรก  >  กลุ่มงานวิชาการ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซท์โรงเรียนบางสะพานวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต10
ข้อมูลโรงเรียน
ฝ่ายบริหารโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้

เว็บไซต์สื่อการเรียนการสอน
ติดต่อโรงเรียน


นางกรวรรณ คล่องยุทธ์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ

กลุ่มงานวิชาการประกอบไปด้วยงานต่างๆดังนี้
 1. งานสำนักงาน
 2. งานพัฒนาหลักสูตรฯ
 3. งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
 4. งานทะเบียน
 5. งานวัดผล
 6. งานวิจัยและพัฒนาการศึกษา
 7. งานแนะแนว
 8. งานห้องสมุด
 9. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 10. งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้
 11. งานโครงการ EP
 12. งานสิ่งแวดล้อม
 13. งานเศรษฐกิจพอเพียง
 14. งานโรงเรียนมาตรฐานสากล

 


ผู้อำนวยการโรงเรียน

BSPWIT MODEL
วีดีโอแนะนำโรงเรียน

 

image

 

image

 

image

 

image

 

image