หน้าแรก  >  กลุ่มงานกิจการนักเรียน ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซท์โรงเรียนบางสะพานวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต10
ข้อมูลโรงเรียน
ฝ่ายบริหารโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้

เว็บไซต์สื่อการเรียนการสอน
ติดต่อโรงเรียน


นางสิรีกร จันทร์สงค์ หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน

กลุ่มงานกิจการนักเรียนประกอบไปด้วยงานต่างๆดังนี้
 1. งานสำนักงาน
 2. งานปกครอง
 3. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 4. งานส่งเสริมประชาธิปไตย
 5. งานกิจกรรมนักเรียน
 6. งาน 5 ส
 7. งานป้องกัน แก้ไขปัญหา ยาเสพติดและเอดส์
 8. งานบริการเวรรักษาความ ปลอดภัย และคณะสี
 9. งานโรงเรียนธนาคาร
 10. งาน TO BE NUMBER ONE
 11. งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
 12. งานสภานักเรียน

 


ผู้อำนวยการโรงเรียน

BSPWIT MODEL
วีดีโอแนะนำโรงเรียน

 

image

 

image

 

image

 

image

 

image