หน้าแรก  >  กลุ่มงานบริหารทั่วไป ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซท์โรงเรียนบางสะพานวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต10
ข้อมูลโรงเรียน
ฝ่ายบริหารโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้

เว็บไซต์สื่อการเรียนการสอน
ติดต่อโรงเรียน

นายประวิทย์ รีพล หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

กลุ่มงานบริหารทั่วไป ประกอบไปด้วยงานต่างๆดังนี้
 1. งานสำนักงาน
 2. งานสารบรรณ
 3. งานสวัสดิการโรงเรียน
 4. งานสัมพันธ์ชุมชน
 5. งานโภชนาการ
 6. งานส่งเสริมสุขภาพ
 7. งานยานพาหนะ
 8. งานพัฒนาระบบสารสนเทศ และการสื่อสาร
 9. งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
 10. งานโสตทัศนูปกรณ์
 11. งานประชาสัมพันธ์

 

 


ผู้อำนวยการโรงเรียน

BSPWIT MODEL
วีดีโอแนะนำโรงเรียน

 

image

 

image

 

image

 

image

 

image