หน้าแรก  >  กลุ่มงานบริหารบุคคล ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซท์โรงเรียนบางสะพานวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต10
ข้อมูลโรงเรียน
ฝ่ายบริหารโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้

เว็บไซต์สื่อการเรียนการสอน
ติดต่อโรงเรียน

นางยุพดี พงษ์ไพโรจน์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มบริหารงานบุคคล ประกอบไปด้วยงานต่างๆดังนี้
  1. งานสำนักงาน
  2. งานบรรจุแต่งตั้ง ย้าย โอนและการลาออกจากราชการ
  3. งานประเมินผลการปฏิบัติงาน
  4. งานพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ
  5. งานทะเบียนประวัติ
  6. งานรักษาวินัยข้าราชการ
  7. งานสวัสดิการครูและบุคลากร ทางการศึกษา


ผู้อำนวยการโรงเรียน

BSPWIT MODEL
วีดีโอแนะนำโรงเรียน

 

image

 

image

 

image

 

image

 

image