ตารางสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 https://goo.gl/BTX7Be
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 https://goo.gl/KwCgoX
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 https://goo.gl/8G4maL
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 https://goo.gl/Dyl8Hw
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 https://goo.gl/G4oC2m
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 https://goo.gl/POIY2X

 
ดาวน์โหลดไฟล์
1. เกณฑ์การรับนักเรียน ชั้น ม.1 ความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา2560
2. แบบฟอร์มใบสมัคร ม.1
3. แบบฟอร์มใบสมัคร ม.4
4. แพ่นพับประชาสัมพันธ์รับนักเรียน ปีการศึกษา2560
 

รายชื่อนักเรียนและรหัสนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 https://goo.gl/VwcFnb
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 https://goo.gl/LpG5Zo

 

ประกาศโรงเรียนบางสะพานวิทยา

นักเรียนที่มีรายชื่อตัวสำรองสอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อันดับ 46-70 https://goo.gl/W4PKxu

ให้มารายงานตัวและมอบตัว ในวันที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ณ ห้องวิชาการ

 

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 https://goo.gl/Ezsuov
รายชื่อนักเรียนสอบผ่านเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ https://goo.gl/Dx9DP2
รายชื่อนักเรียนสอบผ่านเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ประเภททั่วไป https://goo.gl/uEeF3v
รายชื่อนักเรียนสอบผ่านเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ประเภทความสามารถพิเศษ https://goo.gl/6KpPOR
รายชื่อนักเรียนตัวสำรองเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 https://goo.gl/W4PKxu
หรือ www.bspwit.ac.th
ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศนี้มารายงานตัวในวันที่ 12 เมษายน 2560
ณ โรงเรียนเรียนบางสะพานวิทยา เวลา 08.00 น. - 12.00 น.

-----------------------------------------

นักเรียนที่ไม่ผ่านการสอบคัดเลือก หากมีความประสงค์ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จัดที่เรียนให้ ให้ยื่นแบบแจ้งความจำนงพร้อมเอกสารประกอบ ในระหว่างวันที่ 5 – 20 เมษายน 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียนประจำจังหวัด แต่ละจังหวัด รายละเอียดตามไฟล์แนบด้านล่าง

1. ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 เรื่อง สถานที่ตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560
https://goo.gl/uyLE0C

2. แบบคำร้องขอรับการจัดสรรที่เรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 https://goo.gl/F8U9Ot

3. รายละเอียดการดำเนินงานจัดสรรมีที่เรียน https://goo.gl/QDlJ8i


ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 https://goo.gl/qvhedT


รายชื่อนักเรียนสอบผ่านแผนการเรียนภาษา-คณิต https://goo.gl/6RsO5S
รายชื่อนักเรียนสอบผ่านแผนการเรียนภาษา-สังคม https://goo.gl/ZTVC4G
รายชื่อนักเรียนสอบผ่านแผนการเรียนวิทย์-คณิต https://goo.gl/eecib9
รายชื่อนักเรียนสอบผ่านแผนการเรียนสหศิลป์ (เทคโนโลยี) https://goo.gl/dKqkuJ

ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศนี้มารายงานตัวในวันที่ 6 เมษายน 2560
ณ โรงเรียนเรียนบางสะพานวิทยา เวลา 08.00 น. - 12.00 น.