News ข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ
 
 
  มอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับภาค
Update : 25 มกราคม 2560
มอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับภาค  ...
ดูรายละเอียด...
 
  คณะศิษย์เก่าโรงเรียนบางสะพานวิทยารุ่นที่ 17 ระดมทุน
Update : 25 มกราคม 2560
คณะศิษย์เก่าโรงเรียนบางสะพานวิทยารุ่นที่ 17 ระดมทุนจัดหาและมอบชุดนักเรียนจำนวน 250 ชุด พร้อมทั้งมอบเงินช่วยเหลือ ...
ดูรายละเอียด...
 
  ช่วยเหลือนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนบางสะพานผู้ประสบภัยน้ำท่วม
Update : 17 มกราคม 2560
คณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนบางสะพานวิทยา นำโดยนายบุญชัย อังสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางสะพานวิทยา เข้าช่วยเหลือ นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนบางสะพานผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยมอบเงินและสิ่งของอุปโภคบริโ ...
ดูรายละเอียด...
 
  คณะครูโรงเรียนบางสะพานวิทยา เข้าร่วมพิธีวันครู ประจำปี 2560
Update : 16 มกราคม 2560
วันที่ 16 มกราคม 2560 คณะครูโรงเรียนบางสะพานวิทยา เข้าร่วมพิธีวันครู ประจำปี 2560ณ หอประชุมโรงเรียนธนาคารออมสิน อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีคณะครูจากโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาของอำเ ...
ดูรายละเอียด...
 
  การประเมินผลงานเชิงประจักษ์ งานห้องสมุด โรงเรียนบางสะพานวิทยา
Update : 26 ธันวาคม 2559
การประเมินผลงานเชิงประจักษ์ ณ สถานที่ตั้งและสถานศึกษาที่ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ ประจำปีการศึกษา 2559 ( ด้านการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด) ...
ดูรายละเอียด...
1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] Next>>